Výsledky vyhledávání

 1. Kategorický imperativ a etický rámec školní komunikace / Karel Kamiš .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 25-28 .
  článek

  článek


 2. Úvod do studia mateřského jazyka českého : (pro studující 1. stupně základních škol denního i kombinovaného studia) / Karel Kamiš . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008 . 109 s . ISBN 978-80-7414-038-9 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 3. Vhodnost využívání slovenských textů v čítankách na 1. stupni ZŠ z hlediska jejich pasivního porozumění / Karel Kamiš .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 42 .
  článek

  článek


 4. Nárys valenčně-intenční skladby pro studující učitelství 1. stupně základní školy / Karel Kamiš . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007 . 46 s . ISBN 978-80-7044-927-1 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 5. Paradigmatická a sémantická morfologie jmen spisovné češtiny pro studující 1. stupně základní školy denního i distančního studia / Karel Kamiš . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2006 . 81 s . ISBN 80-7044-760-5 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 6. Pravopisná čítanka pro základní školu : (texty a pravopisná cvičení s úkoly a klíčem) / Karel Kamiš, Miroslav Dlouhý . Praha : Fortuna, 1999 . 159 s . ISBN 80-7168-623-9 (brož.) : .   [7, z toho volných 5, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Prezenčně2000

 7. Uvedení do studia mateřského jazyka českého pro studující 1. stupně základní školy / Karel Kamiš . Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1999 . 121 s . ISBN 80-7044-221-2 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 8. Tvarosloví spisovné češtiny s úkoly pro kombinované studium 1. stupně základní školy / Karel Kamiš . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999 . 103 s . ISBN 80-7044-243-3 : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000

 9. Čeština a romština v českých zemích : překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti / Karel Kamiš . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999 . 137 s . ISBN 80-7044-251-4 : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000

 10. Sloh od šestky do devítky : cvičebnice pro 2. stupeň základní školy, školu obecnou a příslušné ročníky víceletého gymnázia / Marie Hanzová, Karel Kamiš, Olga Příborská . Havlíčkův Brod : Fragment, 1998 . 94 s . ISBN 80-7200-163-9 (brož.) .   [3, z toho volných 0, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně2000