Výsledky vyhledávání

 1. Priemyselná politika a jej vplyv na rozvoj regiónov Slovenska = Industrial policy and its impact on regional development in Slovakia / Michal Klučiarovský, Ján Králik .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 415-422 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek


 2. Politické a ekonomické súvislosti rozvoja dopravnej obslužnosti VÚC v SR = Political and economic context of the transport service development of VÚC in Slovakia / Ján Králik .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 92-98 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 3. Nerovnosti vo financovaní rozvoja regiónov - VÚC = Disparities in financing development of regions - VÚC / Ján Králik .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 339-344 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  článek

  článek


 4. Kontrola a krízové faktory pri financovaní rozvoja regiónov = The control and crises [i.e. crisis] factors in the financing of regional development / Ján Králik .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 171-176 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek


 5. Regionálny rozvoj a inštitucionálna podpora = The regional development and institutional support / Ján Králik .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 153-156 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  článek

  článek


 6. Decentralizačné príležitosti, obmedzenia regionálneho rozvoja a vízia Slovenska = Decentralization opportunities, limitations of the regional development and vision of the Slovakia / Martin Klus, Ján Králik .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 305-310 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek


 7. Znalostná ekonomika a rozvoj regiónov - so zameraním na Banskobystrický kraj = Knowledge economy and development of regions - case of the Banská Bystrica region / Jan Králik .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 73 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek