Výsledky vyhledávání

 1. Funkční generační soužití v rodině / Michal Malý .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 110-113 .
  článek

  článek

 2. Problematika agresivních dětí / Michal Malý .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 124-129 .
  článek

  článek

 3. Psychologická první pomoc pro řešení interpersonálních konfliktů s uměním empatie ke zvládání akutních psychických krizí v praxi sociálního pracovníka / Michal Malý .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 139-144 .
  článek

  článek

 4. Psychologicko-sociální vztahy a role v pedagogické praxi / Michal Malý .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální otázky psychologie učitele. s. 85-89 .
  článek

  článek

 5. Sociálně-psychologická problematika aktuální české postpozáplavové situace / Michal Malý .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 191-194 .
  článek

  článek