Výsledky vyhledávání

 1. Analýza postojov žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove / Pavol Bartík, Štefan Adamčák, Jiří Michal, Ján Kubiš  V Banskej Bystrici : Belianum, 2017 . 107 stran . ISBN 978-80-557-1320-5 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 2. Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy : (monografia) / Boris Beťák, Jiří Michal  Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB - Belianum, 2015 . 141 stran . ISBN 978-80-557-0933-8 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 3. Športové aktivity a požívanie alkoholu z aspektu športujúcej a nešportujúcej mládeže / J. Michal .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 50-55 .
  článek

  článek


 4. Pohybové aktivity a šport v prevencii proti fajčeniu na Slovensku a v Anglicku / Jiří Michal .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 190-194 .
  článek

  článek


 5. Telesná výchova ako špecifický prostriedok protidrogovej prevencie na školách / Jiří Michal .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 102-106 .
  článek

  článek


 6. Fyziologická účinnosť bicyklovania na hodinách telesnej výchovy / Jiří Michal .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 78-85 .
  článek

  článek


 7. Náhlad na štruktúru telovýchovných záujmov žiakov mladšieho školského veku / Michal Jiří .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 184-188 .
  článek

  článek