Výsledky vyhledávání

 1. Bastionové pevnosti : průzkumy a opravy / kolektiv autorů Jiří Slavík, Jiří Smutný, Jolana Tothová, Jana Horváthová, Jan Konůpek, Petr Albrecht, Lukáš Hudák, Miroslav Papoušek, Karel Kibic, Miroslav Vašata, Josef Řehák, Ivan Fuksa, Petr Wohlmuth  V Ústí nad Labem : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ve spolupráci s Klubem vojenské historie - Pevnost Terezín, Centrum pevnostního stavitelství, 2014 . 116 stran . ISBN 978-80-85036-53-4 (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ; brožováno). ISBN 978-80-905958-0-4 (Klub Vojenské Historie - Pevnost Terezín ; brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 2. Dokumentace východního průčelí presbytáře kostela sv. Petra a Pavla v Milovicích (okres Jičín) / Jiří Slavík .
  In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 289-298 : 6 s. obr. příl. .
  článek

  článek

 3. Hradec Králové / autorský kolektiv Radek Bláha, Petr Grulich, Roman Horký, Jan Košek, Martin Landsmann, Milena Lenderová, Věra Němečková, Jiří Pavlík, Radek Pokorný, Petr Polehla, Jaroslava Pospíšilová, Jiří Slavík, Jaroslav Šůla, Jana Vojtíšková, Ladislav Zikmund-Lender  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 . 919 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7422-504-8 (vázáno) : .   [5, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0130
  Univerzitní knihovna UHK0010
 4. Hradec králové - město a pevnost v letech 1850-1884. Památkové ztráty v letech 1850-1910 = Hradec Králové - town and fortress in the years 1850-1884, damage to monuments during the years 1850-1910 = Hradec Králové - die Stadt und die Festung in den Jahren 1850-1884, Demkmalverluste [i.e. Denkmalverluste] in den Jahren 1850-1910 / Jiří Slavík .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 361-368 .
  článek

  článek

 5. Královéhradecká pevnost. Stavba a zásobování jako organizační problém velkého rozsahu = The Hradec Králové fort. Construction and provision of supplies as a large scale organizational problem = Königgrätzer Fortifikation - Bauwerk und Versorgung als Organisationsproblem grossen Ausmasses / Jiří Slavík .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 79-106 : 9 obr. .
  článek

  článek

 6. Kropáčka a Kozinka. K zásobování Hradce Králové vodou ve středověku a raném novověku = Kropáčka and Kozinka. To water supplies of Hradec Králové in middle ages and in early modern period = Kropáčka und Kozinka. Zur Wasserversorgung von Hradec Králové im Mittelalter und der frühen Neuzeit / Jiří Slavík .
  In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 75-88 .
  článek

  článek

 7. Středověká Slezská brána v Hradci Králové / Jiří Slavík .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 263-270 .
  článek

  článek

 8. Systém vojenského zajištění benediktinského majetku na Broumovsku a Policku / Jan Čížek - Jiří Slavík .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 71-82 : 5 obr. .
  článek

  článek