Výsledky vyhledávání

 1. Koncepcje uczenia się w percepcji studentów = Conception of learning among students / Aleksander Sztejnberg .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 93-102 : il. .
  článek

  článek


 2. Pomiar kwestionariuszovy. Zastosowanie analizy Rascha jako techniki w pomiarze koncepcji uczenia się w percepcji studentów = Measuring through questionnaires: applying Rasch analysis as a technique to measure conception of learning among students / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 179-184 : 1 tab., 1 graf .
  článek

  článek


 3. The impact of seat preference in the classroom on student course performance / Aleksander Sztejnberg, Alicja Maślej, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 149-154 .
  článek

  článek


 4. Using importance - performance analysis in evaluating teachers' behaviors in the classroom environment / Aleksander Sztejnberg .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 184-189 .
  článek

  článek


 5. Rozpoznawanie przez uczniów stylów komunikacyjnych nauczycieli / Aleksander Sztejnberg, Szymon Piotrowski .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 19-25 .
  článek

  článek


 6. Analiza porównawcza wyników zastosowania procedur tradycyjnego testowania pisemnego i procedury komputerowego testowania w pełni adaptacyjnego w pomiarze osiągnięć studentów / Józef Hurek, Aleksander Sztejnberg .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 12-18 .
  článek

  článek


 7. Strategie poznawcze stosowane przez studentów w czasie uczenia się przez słuchanie / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 176-182 .
  článek

  článek


 8. Zastosowanie modelu SERVQUAL w mierzeniu jakości usług edukacyjnych (implementing SERVQUAL model in the education service quality measurement) / Aleksander Sztejnberg, Monika Stypułkowska, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 140-147 .
  článek

  článek


 9. Aktywność strategiczna studentów podczas uczenia się z tekstów podręcznikowych / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 169-175 .
  článek

  článek


 10. Wykorzystanie strategii matematycznej bazujacej na maksymalnej informacji w procedurze komputerowego testowania adaptacyjnego - CAT / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 124-131 .
  článek

  článek