Výsledky vyhledávání

 1. Majetok a financovanie odborov na Slovensku : reálny zdroj vplyvu na verejnú politiku? = Property and financing modes of trade unions in Slovakia : the real source of influence on public policy? / Monika Uhlerová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 345-352 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 2. Sociálny dialóg a sociálne partnerstvo ako možné nástroje rozvoja regiónov = Social dialogue and social partnership as possible tools of regions development / Monika Uhlerová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 297-302 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 3. Vybrané faktory ovplyvňujúce efektivitu sociálneho dialógu na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy = Chosen factors affecting social dialogue effectiveness at local and regional self-government level / Monika Uhlerová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 305-310 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek