Výsledky vyhledávání

 1. Etické problémy sociálního výzkumu v sociální práci / Josef Zita .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 270-282 .
  článek

  článek


 2. Mechanismy inerce v transgenerační (re)produkci profese sociální pracovník/pracovnice, jejich možná rizika / Josef Zita .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 328-341 : 8 tab. .
  článek

  článek


 3. Na cestě k (ne) moci / Josef Zita .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 267-272 .
  článek

  článek


 4. Epistemologické otazníky české sociální práce / Josef Zita .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 367-370 .
  článek

  článek


 5. Monoparentální rodina s těžce postiženým dítětem / Alexandra Žilková, Josef Zita .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 251-260 .
  článek

  článek


 6. Geriatrický pacient - klient sociálního pracovníka / Markéta Slavíčková, Josef Zita .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 180-183 .
  článek

  článek


 7. Monoparentální rodina, svobodná volba, nutnost, rizika / Josef Zita .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 67-81 .
  článek

  článek


 8. Adaptační proces studentů vyšší odborné školy sociální / Zorka Müllerová-Josef Zita .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 104-110 .
  článek

  článek


 9. Univerzalizace - specializace jako součást profesní identity povolání sociální pracovník / Josef Zita .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 79-93 .
  článek

  článek


 10. Adaptace studenta a následně absolventa na profesi sociálního pracovníka / Josef Zita .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 23-34 .
  článek

  článek