Basket

  Untick selected:   0
 1. pracovní mobilita
  mobilita pracovní
  fluktuace
  akademická mobilita
  pracovní migrace
  dojížďka do zaměstnání
  trh práce
  labor mobility
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES