Basket

  Untick selected:   0
 1. nezaměstnanost
  nezaměstnaní
  podpora v nezaměstnanosti
  propouštění zaměstnanců
  míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci
  trh práce
  unemployment
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (81) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (76) - ARTICLES