Basket

  Untick selected:   0
  1. Tajemství lidského bytí v Bridelově básni "Co Bůh? Člověk?" / Jan Hojda .
    In: Jezuité ve východních Čechách [70 s.]. ISBN 978-80-87363-00-3 (brož.). Hradec Králové : Typo Studio, 2009. s. 41-50 .
    article

    article