Basket

  Untick selected:   0
  1. Dítě s mentální retardací v minulosti a dnes - diagnostika a léčba / Dana Janotová .
    In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 142-146 .
    article

    article