Basket

  Untick selected:   0
  1. Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959 / Blanka Nechanská ... [et al.] . Praha : Úřad vlády České republiky, 2011 . 243 s . ISBN 978-80-7440-048-3 (brož.) : . http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/145906/616974/file/Uzivatele_alkoholu_aj_drog_ve_zdrav_statistice_od_1959_interaktivni_v20110721.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Prezenčně1000
    Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959

    book

  Untick selected:   0