Basket

  Untick selected:   0
  1. Na člověka zaměřené poradenství - dynamika procesu změny / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák, Zuzana Truhlářová .
    In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 136-139 : 1 tab. .
    article

    article