Basket

  Untick selected:   0
  1. Osvetové a vzdelávacie aktivity poslucháčov PF UKF Nitra - VV a PC v Spišskej Novej Vsi s rómskymi občanmi / Vlasta Fabianová .
    In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 97-101 .
    article

    article