Basket

  Untick selected:   0
  1. Diskrétní neoklasický model optimálního růstu na konečném časovém horizontu = Discrete neoclassical model of optimal growth on a finite time horizon / Pavel Pražák .
    In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 117-124 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
    article

    article