Basket

  Untick selected:   0
  1. Historický kontext vzniku a rozšíření katechismů v 16. století / Tomáš Petráček .
    In: Teologická konference o katechezi. O katechezi. Ústí nad Orlicí : Oftis pro Biskupství královéhradecké - Diecézní teologický institut, 2009 [103 s.]. ISBN 978-80-7405-061-9 (brož.). S. 51-68 .
    article

    article

  Untick selected:   0