Basket

  Untick selected:   0
  1. Trendy v aplikácii flexibilných foriem zamestnávania = Trends in aplication [sic] of employment flexible forms / Adriana Grenčíková, Jana Španková .
    In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 227-235 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
    article

    article