Basket

  Untick selected:   0
  1. Psychodynamické aspekty muzikoterapie : hudobnopedagogické a hudobnoterapeutické súvislosti / Jaroslava G. Zeleiová . Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012 . 229 s . ISBN 978-80-8082-492-1 (brož.) .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Psychodynamické aspekty muzikoterapie

    book

  Untick selected:   0