Basket

  Untick selected:   0
  1. Česká a slovenská inspirace románem F. M. Dostojevského Zločin a trest = The Czech and Slovak inspiration by Dostoyevsky's novel Crime and Punishment / Lenka Paučová .
    In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 285-292 .
    article

    article

  Untick selected:   0