Basket

  Untick selected:   0
  1. Dějiny 20. století : encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění . Praha : Mladá fronta, 1994 . 423s . ISBN 80-204-0403-1 : .   [5, currently available 5]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0500
    Dějiny 20. století

    book