Basket

  Untick selected:   0
  1. Česká literatura na konci tisíciletí : příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky : Praha 3. - 8. července 2000. II . Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001 . s 429-895 . ISBN 80-85778-31-9 (soubor) : .   [2, currently available 2]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0200
    book

    book

  Untick selected:   0