Basket

  Untick selected:   0
 1.  

  Marketing : produktový mix - tvorba inovací produktů / Jaroslav Hadraba . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004 . 215 s . ISBN 80-86473-89-9 (brož.) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Marketing

  book