Basket

  Untick selected:   0
  1. Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století : výzkum v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2003 / Blahoslav Kraus a kol. . Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 . 171 s . ISBN 80-7041-738-2 (brož.) .   [3, currently available 0]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0030