Basket

  Untick selected:   0
  1. Hodnotenie úrovne pohybových schopností 12 - 15 ročných basketbalistov / Ladislava Doležajová, Ľubor Tománek .
    In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 114-117 .
    article

    article