Basket

  Untick selected:   0
  1. Rozvoj rovnováhových schopností žáků sportovní fotbalové třídy ZŠ / Martina Plojharová .
    In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 105-108 .
    article

    article