Basket

  Untick selected:   0
  1. Education of teachers' classes I-III to pedagogical work / Marzenna Magda Adamowicz .
    In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 45-48 .
    article

    article

  Untick selected:   0