Basket

  Untick selected:   0
  1. Miejsce Polski w gospodarce światowej - wybrane problemy / Franciszek Adamczuk .
    In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 11-15 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
    article

    article