Basket

  Untick selected:   0
  1. Analýza vybraných kvalitativních postupů regulace / Naďa Blahová .
    In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 59-63 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
    article

    article

  Untick selected:   0