Basket

  Untick selected:   0
  1. Statické versus dynamické prvky v prezentácii učiva / Alena Hašková, Ján Záhorec .
    In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 241-245 .
    article

    article

  Untick selected:   0