Basket

  Untick selected:   0
  1. Nový model profesijnej prípravy predškolských pedagógov v SR / Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala .
    In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 31-37 .
    article

    article