Basket

  Untick selected:   0
  1. Activating forms of technology teaching and learning / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 30-33 .
    article

    article

  Untick selected:   0