Basket

  Untick selected:   0
  1. Funkce vlastních jmen v prózách Ireny Douskové Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák / Alena Zachová .
    In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 447-452 .
    article

    article

  Untick selected:   0