Basket

  Untick selected:   0
  1. Vyspělé výrobní technologie a informační a komunikační technologie v malých a středních podnicích = The advanced manufacturing technologies and the information and communication technologies in SMEs / Libuše Svobodová .
    In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 137 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
    article

    article

  Untick selected:   0