Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Aplikácia štrukúrnej analýzy na identifikáciu intenzity vplyvnosti a závislosti princípov balanced scorecard

Gavurová, Beáta
article