Number of the records: 1  

vědci

 1. Topical termvědci
  Other termvědečtí pracovníci
  pracovníci vědečtí
  See also technici
  věda
  vědecká činnost
  vědkyně
  (h) akademici
  (h) antropologové
  (h) demografové
  (h) estetici
  (h) etnografové
  (h) etnologové
  (h) informační vědci
  (h) knihovědci
  (h) literární vědci
  (h) manželky vědců
  (h) panditi
  (h) polární badatelé
  (h) přírodovědci
  (h) sociální vědci
  (h) židovští vědci
  (g) profese
  Linking entryscientists
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  Collection kindSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (5) - Encyklopedie
  (53) - Naučná literatura
  (3) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (4) - ARTICLES
Number of the records: 1