Number of the records: 1  

sociální deviace

  1. Topical termsociální deviace
    Other termsociální dezorganizace
    sociální patologie
    sociálněpatologické jevy
    sociopatologie
    deviace sociální
    dezorganizace sociální
    patologie sociální
    jevy sociálněpatologické
    See also krutost
    (h) kriminalita
    (h) lidská agresivita
    (h) patologické závislosti
    (h) prostituce
    (h) sebevraždy
    (h) sexuální deviace
    (h) sexuální zneužívání
    (h) vandalismus
    (g) sociální chování
    Linking entrydeviant behavior
    Devijantno ponašanje
    neleistinas elgesys
    sociálna devivácia
    Deviantno vedenje
    Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
    Collection kindSubject terms file
    References (11) - Subject terms file
    (72) - Naučná literatura
    (9) - Skripta
    (1) - Slovníky
    (2) - Učebnice
    (5) - Sborníky konferencí
    (2) - Elektronické zdroje
    (90) - ARTICLES
    (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1