Number of the records: 1  

sociální stratifikace

 1. Topical termsociální stratifikace
  Other termstratifikace sociální
  sociální hierarchie
  See also sociální nerovnost
  sociální původ
  sociální struktura
  (H) buržoazie
  (H) dělníci
  (H) nevolníci
  (H) poddaní
  (H) služebnictvo
  (H) socioekonomické skupiny
  (H) stavy
  (H) střední vrstvy
  (H) úřednice
  (H) úředníci
  (G) sociologie
  Linking entrysocial stratification
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  Collection kindSubject terms file
  References (12) - Subject terms file
  (50) - Naučná literatura
Number of the records: 1