Number of the records: 1  

chůze

 1. Topical termchůze
  See also motorika člověka
  nordic walking
  (H) závodní chůze
  (G) lokomoční pohyb
  Linking entrygait
  Hodanje
  Hodanje
  Hodanje
  Hodanje
  Hodanje
  chôdza
  chôdza
  chôdza
  chôdza
  chôdza
  Hoja (psihologija)
  Hoja (zoologija)
  Hoja (fiziologija)
  Hoja (teorija športa)
  Hoja (šport)
  Conspect159.93/.94 - Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
  591 - Obecná zoologie
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  796 - Sport. Hry. Tělesná cvičení
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (5) - ARTICLES
Number of the records: 1