Number of the records: 1  

mediace

 1. Topical termmediace
  See also facilitace
  interkulturní práce
  interpersonální konflikty
  narovnání (právo)
  restorativní justice
  sociální poradenství
  (H) rodinná mediace
  (G) alternativní řešení sporů
  (G) sociální práce
  Linking entrymediation
  Conspect347.9 - Občanské soudní řízení. Soudnictví
  364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (12) - ARTICLES
Number of the records: 1