Number of the records: 1  

psychomotorika

 1. Topical termpsychomotorika
  See also psychomotorické hry
  (H) psychomotorické poruchy
  (G) psychologie
  Linking entryperceptual-motor skills
  Conspect159.93/.94 - Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (14) - ARTICLES