Number of the records: 1  

protidrogová politika

 1. Topical termprotidrogová politika
  Other termpolitika protidrogová
  drogová politika
  politika drogová
  See also boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogová závislost
  drogy
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  (H) dekriminalizace drog
  (H) legalizace drog
  (G) sociální politika
  (G) zdravotní politika
  Linking entrydrug and narcotic control
  Conspect351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
  Collection kindSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (48) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
Number of the records: 1