Number of the records: 1  

sociologie povolání

 1. Topical termsociologie povolání
  See also profese
  (G) sociologie práce
  Linking entrysociology of occupations
  Conspect316.33 - Ekonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura