Number of the records: 1  

volný trh

 1. Topical termvolný trh
  Other termvolné podnikání
  svobodné podnikání
  trh volný
  podnikání volné
  podnikání svobodné
  laissez-faire
  See also liberalismus
  podnikání
  (G) hospodářská politika
  Linking entryfree enterprise
  Conspect33 - Ekonomie
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES