Number of the records: 1  

etnopsychologie

 1. Topical termetnopsychologie
  See also národní mentalita
  (H) dějiny mentalit
  (G) psychologie
  Linking entryethnopsychology
  Conspect159.92 - Vývojová psychologie. Individuální psychologie
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (14) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje