Number of the records: 1  

Musilová, Janette

 1. Personal nameMusilová, Janette
  Biographical NoteIng. PhD., slovenská chemička (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra).
  Data source entryMusilová, J.: Kadmium ako činiteľ vplývajúci na obsah polyfenolov v ľuľku zemiakovom (Solanum tuberosum, L.)
  SNK, cit. 12. 1. 2012
  Collection kindPersonal names and family names file
  References (2) - ARTICLES
Number of the records: 1