Number of the records: 1  

instinkty

 1. Topical terminstinkty
  See also (H) pud sebezáchovy
  (G) psychologie živočichů
  (G) psychologie
  Linking entryinstincts
  Conspect159.93/.94 - Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
  591 - Obecná zoologie
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura