Number of the records: 1  

vědkyně

 1. Topical termvědkyně
  Other termvědecké pracovnice
  pracovnice vědecké
  See also věda
  vědci
  (H) antropoložky
  (H) etnografky
  (H) etnoložky
  (H) informační vědkyně
  (H) judaistky
  (H) knihovědkyně
  (H) literární vědkyně
  (H) přírodovědkyně
  (G) profese
  Linking entrywomen scientists
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES