Number of the records: 1  

občanská práva

 1. Topical termobčanská práva
  Other termpráva občanská
  občanské svobody
  svobody občanské
  práva občanů
  See also Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  občanskoprávní vztahy
  občanské poradenství
  politická práva
  rovnost (kategorie)
  (h) jazykové právo
  (h) ochrana osobních údajů
  (h) práva dětí
  (h) práva menšin
  (h) práva žen
  (h) právo azylu
  (h) právo duševního vlastnictví
  (h) právo na informace
  (h) právo na ochranu zdraví
  (h) právo na spravedlivý soudní proces
  (h) právo na vzdělání
  (h) rovnost ras
  (h) rovné postavení mužů a žen
  (h) vlastnické právo
  (g) lidská práva
  Linking entrycivil rights
  piliečių teisės
  Prava na gradjanite. Gradjanski prava
  občianske práva
  Državljanske pravice
  prawa obywateli
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  Collection kindSubject terms file
  References (13) - Subject terms file
  (16) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
Number of the records: 1