Number of the records: 1  

novinářská profese

 1. Topical termnovinářská profese
  Other termpovolání novináře
  profese novinářská
  profese novináře
  See also novináři
  novinářky
  žurnalistika
  (G) profese
  Linking entryjournalistic profession
  Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura